Your Construction Technology PartnerSITECH
Banner Image

Байршил тодорхойлох систем

Орчин үеийн замын салбарын технологийн салшгүй нэг хэсэг болсон Тримблийн байршил тодорхойлох систем нь дэвшилтэд технологийн шийдлийг ажлын талбарт ашиглах боломж олгосон. Уг систем нь ажлын талбарын бэлтгэл ажил, их бүтээн байгуулалт, зам барилга, уул уурхай, хог буулган зайлуулах үед ажлын талбарт тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай ба ямар ч нөхцөлд уян хатан байж чаддаг. Мөн ажил гүйцэтгэгчид дууссан төслийн анхны загварын баримтаас үйл явцыг хянах ба батлаж,тайлагнаж чадна.

GPS болон Robotic Total Station-ний адилаар байршил тогтоох системийг зам барилгын хэрэгцээнд нийцүүлэн сайжруулалт хийсэн ба Тримлблийн SCS900 удирдлагын програм хангамжаар хангаж өгсөнд уг системийн мөн нэгэн давуу тал оршдог.


Product Name

Тримбл SPS GPS Ровер

Тримбл SPS GPS Ровер нь ажлын талбарт хэмжилт хийхэд зориулагдсан энгийн шийдэл юм. Тримблийн байршил тодорхойлох системийн чухал хэсэг болох өндөр нарийвчлалын ухаалаг антенн нь GPS хиймэл дагуулын дохиог ашиглан дэлхий дээрх тухайн байршлыг тооцоолох ба ажлын талбарын бэлтгэл ажил болон гүйцэтгэлийн газар зүйн хэмжилтийг шалгах зэрэг үйл ажиллагаанд тус тус хэрэглэгддэг.

( Дэлгэрэнгүй )

Product Name

Trimble SPS GPS Бэйс Стэйшин

Тримблийн суурин байршил тогтоох SPS GPS бэйс стэйшин таны хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц уян хатан байдал болон гүйцэтгэлийн шаардлагад тохирох олон төрлийн боломжтой ба таны хөрөнгө оруулалтад баталгаа болж чадна. Хүлээн авагч нь хагас болон бүрэн тохиргоотой. Мөн модулан бүтэц нь машинд суурилуулах боломж олгодог.

( Дэлгэрэнгүй )

Product Name

Тримблийн SPS Тотал Стэйшин

Тримблийн SPS Тотал стэйшин нь зардал хэмнэсэн, бүх төрлийн хэмжилт, хяналтын ажилд зориулагдсан орчин үеийн техникийн хэрэгсэл юм. Энэхүү тотал стэйшин нь хэмжилт, хяналт хийх бүхий л ажиллагаанд эдийн засгийн хэмнэлтийг хэрэглэгчдэд үзүүлдэг.

( Дэлгэрэнгүй )

Product Name

Тримбл TSC3 Контроллер

Тримбл TSC3 контроллер нь хэмжилт хийх, ажиллагааг шалгах зэрэг Тримблийн SCS900 тохируулгын хангамжын стандарт бүхий мэдээлэл цуглуулагч авсаархан төхөөрөмж юм. Техник хангамж болон програм хангамж хослуулснаар зааварлагч, мастер, шалгагч, инженерүүдэд боломж олгоно.

( Дэлгэрэнгүй )