Your Construction Technology PartnerSITECH
Banner Image

Тримбл SPS GPS Ровер (Rover)


Тримбл SPS882 GPS Ровер нь ажлын талбарт хэмжилт хийхэд зориулагдсан энгийн шийдэл юм. Тримблийн байршил тодорхойлох системийн чухал хэсэг болох өндөр нарийвчлалын ухаалаг антенн нь GPS хиймэл дагуулын дохиог ашиглан дэлхий дээрх тухайн байршлыг тооцоолох ба ажлын талбарын бэлтгэл ажил болон гүйцэтгэлийн газар зүйн хэмжилтийг шалгах зэрэг үйл ажиллагаанд тус тус хэрэглэгддэг.

SPS882 нь хиймэл дагуулаас одоогийн болон дараа цэгийн дохиог хүлээн авахаар бүтээгдсэн. Хүлээн авагч нь L2C кодоор GPS шинэчлэлтийг дэмжин ажилладаг. Хүлээн авагчийг GLONASS болон L5 GPS дохиогоор сайжруулж болох ба ингэснээр өөрийн хөрөнгө оруулалтыг цаашид үр дүнтэй хадгалан үлдэж чадна.

Тримбл SPS882 нь ажлын талбарт хэмжилт хийгч, эсвэл бааз станцтай болгон ашиглагддаг. Тримбл SPS882 нь газар хэмжилт ба хяналт тавилтанд мөн машины удирдлагын системийн үйл ажиллагаа ба газрын хэмжилтийн үндсэн цэгээр аль алинд нь ашиглагддаг. Роверийн бүрдэлд ердөө хүлээн авагчаа залга, хянагчаа эхлүүл тэгээд та явахад бэлэн.. SPS882 нь бааз станцтай (base station) адил хурдан суулгах боломжтой.

Тримблийн байршил тодорхойлох системийн бүрэн танилцуулага татаж авах бол энд дарна уу.