Your Construction Technology PartnerSITECH
Banner Image

Trimble SPS GPS Бааз станц (Base Station)


Тримблийн суурин байршил тогтоох 852 GPS бааз станц таны хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц уян хатан байдал болон гүйцэтгэлийн шаардлагад тохирох олон төрлийн боломжтой ба таны хөрөнгө оруулалтад баталгаа болж чадна. Хүлээн авагч нь хагас болон бүрэн тохиргоотой. Мөн модулан бүтэц нь машинд суурилуулах боломж олгодог.

SPS852 нь радио болон GPS хүлээн авагчтай нэгэн зэрэг хослон ажилладаг. Ингэснээр төвөгтэй үед ч хөрөнгө оруулалтын ихэнхийг баталгаажуулах боломж олгодог. Гадны хүчин зүйл, хулгайд алдах зэргээс бааз станцыг хамгаалдаг.

Уян хатан байдал, гүйцэтгэтгэлийн хэрэгцээнд тохирсон олон талын боломжит Тримблийн GPS хүлээн авагч нь таны хөрөнгө оруулалтын баталгаа болно. Хүлээн авагч нь L1, L2, GPS шинэчлэлийн L2C код зэрэг хиймэл дагуулын бүх боломжит дохиог ашигладаг. SPS модулан GPS хүлээн авагчийг дан ганц GPS орчинд гүйцэтгэлийг хангахын тулд GLONASS болон L5 GPS дохиогоор сайжруулах боломжтой.

Тримблийн байршил тодорхойлох системийн бүрэн танилцуулага татаж авах бол энд дарна уу.