Your Construction Technology PartnerSITECH
Banner Image

Тримбл GCS300 Машин удирдлагын Систем


GCS300 Машин Удирдлагын Систем нь хутгыг өргөх үйлдлийг хянах LR410 лазер хүлээн авагч ашигладаг лазерт суурилсан, нэг удирдлагатай систем юм. Энэ систем нь дозерт зориулан бүтээгдсэн ч бусад машинд ашиглах боломжтой. GCS300 нь суурилуулах, ашиглахад хялбар бөгөөд оператор багахан сургалтын дараа ажиллаж эхлэх боломжтой. Кабин доторх удирдлагын хэсэг нь ажлаа амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээллээр хангадаг. Спортын талбай, барилгын суурь бэлдэх зэрэг барилгын жижиг төсөлд тохирсон хамгийн төгс шийдэл юм.

Энгийн шийдлийг хайж буй ажил гүйцэтгэгч нарт GCS300 нь анхны гайхалтай хөрөнгө оруулалт байж чадна. Учир нь бага өртөгтэй бөгөөд өөрийн хэрэгцээнд тохируулан сайжруулах боломжтой нь анхны гайхалтай хөрөнгө оруулалт байж чадна. Учир нь бага өртөгтэй бөгөөд өөрийн хэрэгцээнд тохируулан сайжруулах боломжтой. Цаашид 3D болгон сайжруулах шаардлагагүй тохиолдолд энэ нь зардал хэмнэн сайжруулалт хийх шаардлагагүй нэг сонголт байх болно.