Your Construction Technology PartnerSITECH
Banner Image

Машин удирдлагын систем

Машин удирдлагын системийн хамгийн том давуу тал нь танай компанийн бүх үйл ажиллагаанд бүх талаараа уян хатан байх боломжтой байдаг. Төрөл бүрийн машин дээр суурилагдах машин удирдлагын систем нь үндсэн бүтцийн хувьд ижил байх бөгөөд таны үйл ажиллагааны хэрэгцээ шаардлага өөрчлөгдөх тутамд машин удирдлагын системийг улам баяжуулах боломжтой.


Product Name

Тримбл GCS900 Машин Удирдлагын Систем

GCS900 машин удирдлагын систем нь газар шорооны ажилд зориулагдсан бөгөөд ажлын план болон гүйцэтгэлийн зургийг машины кабин дотор операторт үзүүлж чаддаг юм. Энэхүү систем нь GPS болон GPS лазерийн тусламжтайгаар хутга, шанага зэрэг машин техникийн багажны байршилыг өндөр нарийвчлалтайгаар тогтоодог нь материалын алдагдлыг багасган ажил гүйцэтгэгчийн бүтээмж, мөн байгууллагын ашгийг богино хугацаанд нэмэгдүүлж чаддаг.

( Дэлгэрэнгүй )

Product Name

Тримбэл GCS900 UTS Машин Удирдлагын Систем

Тримбэл GCS900 UTS бол нэг талбараас нөгөө талбарт шилжин давчуу зайд бульдозер, авто грэйдерээр маш өндөр нарийвчлалын гүйцэтгэлтэй ажиллах шаардлагатай нөхцөлд тохирох төгс шийдэл юм. Тримбл SPS930, SPS730 юниверсал станц нь бульдозер болон GCS900 системийг нэг талбараас нөгөөд хурдан шуурхай, хялбархан шилжүүлэх боломж олгодог. GPS технологи идэвхгүй хэсэгт ерөнхий станцийг ашиглан 3 хэмжээст боловсруулалт хийх боломжтой.

( Дэлгэрэнгүй )

Product Name

Тримбл GCS600 Машин Удирдлагын Систем

GCS600 машин удирдлагын систем бол авто грэйдерт чанартай гүйцэтгэл хийхэд зориулсан хөрвөх чадвартай, налуугийн зүсэлт болон хусалтанд зориулагдсан шийдэл юм. GCS600 нь хос AS400 өнцөг хэмжигч, хутганы аль ч талаар боловсруулалт хийхэд зориулсан RS400 эргэлт мэдрэгч, LR410 лазер хүлээн авагч, ST400 дуу мэдрэгч зэрэг мэдрэгчүүдийг ашигладаг.

( Дэлгэрэнгүй )

Product Name

GCS600-ийн Экскаваторт зориулсан удирдлагын систем

Тримбл GCS600-Экскаватор машин удирдлагын систем нь уян хатан, эдийн засгийн хэмнэлттэй, ашиглахад хялбар систем юм. GCS600 нь Тримбл AS450 өнцөг мэдрэгч, AS460 хоёр тэнхлэг мэдрэгч, LC450 лазер хэмжигч зэрэг мэдрэгчүүдийг ашигладаг. Энэхүү дэвшилтэт систем нь шанага хэрхэн ажиллаж байгааг операторт үнэн зөв үзүүлэх боломжтой.

( Дэлгэрэнгүй )

Product Name

Тримбл GCS300 Машин удирдлагын Систем

GCS300 Машин Удирдлагын Систем нь хутгыг өргөх үйлдлийг хянах LR410 лазер хүлээн авагч ашигладаг лазерт суурилсан, нэг удирдлагатай систем юм. Энэ систем нь дозерт зориулан бүтээгдсэн ч бусад машинд ашиглах боломжтой. GCS300 нь суурилуулах, ашиглахад хялбар бөгөөд оператор багахан сургалтын дараа ажиллаж эхлэх боломжтой.

( Дэлгэрэнгүй )

Product Name

Тримбл PCS900 Асфальт хучилтын удирдлагын систем

Тримбл PCS900 Асфальт хучилтын удирдлагын систем нь Тримбл PCS400-н 3D өргөтгөл бүхий хувилбар юм. Ажил гүйцэтгэгч нь тэгш болон налуу тэгшлэлтийн 3D горимд хялбархан шилжүүлэх боломжтой. PCS400/PCS900 хослол нь дуун мэдрэгч, налуу мэдрэгч, тулах хэсгийн мэдрэгч, 3D налуугийн тэгшлэлт болон 3D зүсэлт зэргээс сонголт хийх боломжийг ажил гүйцэтгэгчид олгодог.

( Дэлгэрэнгүй )