Your Construction Technology PartnerSITECH
Banner Image

VISIONLINK™


Машин тоног төхөөрөмж дээр суурилах Product Link™ хэрэгслээр дамжин идэвхижих Visionlink нь танай баазын талаарх шаардлагатай үнэт мэдээллийг гарган үзүүлэх ба бүхий л ажиллагааг илүү үр дүнтэй зохицуулах боломж олгодог.

  • Тоног төхөөрөмжийн байршил, болон ашиглалтыг хянах
  • Төлөвлөгөөт үйлчилгээ, үндсэн засвар гэх мэт хуваарьт ажиллагааг зохицуулах
  • Оношилгооны код г.м тухайн нөхцөл байдлаас хамаарах ажиллагаа
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг : http://wagnerasia.com/online.htm

VISIONLINK

VisionLink нь баазын удирдлага, зохион байгуулалтын шийдэл, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны талаарх бодит мэдээллээр хангах хиймэл дагуулын болон, үүрэн технологи, байрлал тогтоогч GPS-тэй хослуулсан менежментийн арга юм.

CAT® ACCUGRADE™


КАТ Аккугрэдь систем нь машин техникийн хутга болон холбогдох хэрэгслийг гидравлек системийн тусламжтайгаар автоматжуулан хэрэглэж буй технологийн шилдэг шийдэл юм. Энэхүү технологи нь операторт илүү нарийвчлалтайгаар тэгшлэх, малтах, дагтаршуулах, хучилт хийх боломжуудыг олгодог. AccuGrade Машин удирдлагын систем нь ажлын талбар дахь зардлыг бууруулж, бүтээмжийг 40 хүртэлх хувиар нэмэгдүүлэх боломжийг хэрэглэгчдэд олгодог нь түүний маш том давуу тал.